Skip links

Wykonujemy projekty ogrodów prywatnych, zieleni przy firmach, instytucjach publicznych, budynkach wielorodzinnych oraz projekty zieleni miejskiej i przyulicznej.

W zakres usług projektowych wchodzą:

– projekty koncepcyjne
– projekty wykonawcze
– wizualizacje 3D

W swojej ofercie mamy kompleksowe projekty ogrodów, w tym:

– projekt zieleni
– projekt nawierzchni
– przykładowe rozmieszczenie punktów oświetleniowych

Dodatkowo na życzenia klienta wykonujemy:

– projekt ogrodzenia frontowego
– projekty małej architektury
– projekty zbiorników wodnych
– projekty elewacji budynków
– projekt automatycznego nawadniania
– nadzór autorski nad inwestycją

Każdy projekt wykonujemy indywidualnie i omawiamy go wraz z klientem.

Projektowanie ogrodu/nawierzchni przy budynkach prywatnych wykonujemy w następujących etapach:
1. Spotkanie z klientem, zebranie szczegółowych informacji odnośnie wymagań co do projektowanego terenu
2. Pomiary działki, dokumentacja fotograficzna, analiza terenu
3. Wykonanie dwóch projektów koncepcyjnych
4. Na podstawie wybranej koncepcji nanosimy maksymalnie dwie poprawki
5. Po akceptacji koncepcji wykonujemy projekt wykonawczy, w którym znajduje się:
– projekt nasadzeń roślinnych wraz z zestawieniem ilościowym
– projekt nawierzchni utwardzonych ze szczegółowym zestawieniem użytych materiałów
– projekt przykładowych punktów oświetleniowych wraz z rozmieszczeniem
– opis projektu wraz z zestawieniem nawierzchni i roślin oraz opisem pielęgnacyjnym wybranych roślin
6. W wersji rozszerzonej wykonujemy projekty wykonawcze ogrodzenia frontowego, małej architektury ogrodowej, zbiorników wodnych, elewacji budynków, automatycznego nawadniania.
7. W trakcie realizacji ogrodu na życzenie klienta sprawujemy nadzór autorski nad inwestycją.